CD-ROM XA

CD-ROM XA (ang. Compact Disc – Read Only Memory eXtended Architecturerozszerzona architektura CD-ROM) – rozwinięcie standardu CD-ROM definiującym sposób zapisu danych multimedialnych (obraz, dźwięk, wideo, animacja) na nośnikach optycznych. Dane te są przeplatane przy zapisie, aby umożliwić ich jednoczesne odtwarzanie i zmniejszyć czas dostępu.

Standard ten został opracowany przez firmy Philips, Sony i Microsoft i zatwierdzony w maju 1991 roku w tzw. Żółtej Księdze.