COFF (ang. Common Object File Format) – format plików wykonywalnych użyty w systemie Unix System V Release 3, później zaadaptowany w systemie Microsoft Windows NT.