Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) – centrum danych i oraz obiekt laboratoryjno-biurowy[1] zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu[2] (Berdychowo, sąsiedztwo kampusu Politechniki Poznańskiej).

Wejście do budynku Centum

Centrum stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie infrastruktury elektronicznej, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zastosowań praktycznych. Kompleks obiektów Centrum jest też główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. PCSS i Politechnikę łączy współpraca w ramach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (WCZTI). Laboratoria CBPIO są zintegrowane z siecią informatyczną PIONIER, co uczyni je dostępnymi dla środowisk naukowych w Polsce i innych krajach[2].

Planowany jest dalszy rozwój kompleksu badawczego, co przewidziano jako element Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, którego PCSS jest członkiem założycielem[2].

Łączna wartość projektu, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wyniosła blisko 100 mln PLN[1].

Autorem projektu budynku CBPIO był Marian Fikus. Projekt budowlany opracowała Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich. Kamień węgielny obiektu wmurowano w 2013[3].

Przypisy edytuj