Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) – jednostka badawcza funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Centrum zostało powołane w kwietniu 2008 roku decyzją Jego Magnificencji Rektora UJ. Centrum pełni funkcje jednostki naukowo-badawczej, eksperckiej i edukacyjnej, nastawionej przede wszystkim na współpracę z administracją publiczną, zarówno centralną, jak i regionalną, w zakresie ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz ich metodologii. Prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zajmuje się również szkoleniami i wsparciem eksperckim dla administracji publicznej, świata nauki i biznesu. Centrum związane jest z Zakładem Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii. Współpracuje również z ekspertami i specjalistami z innych obszarów.

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies
Uniwersytet Jagielloński
Państwo  Polska
Adres 31-007 Kraków
ul. Grodzka 52, brama nr III
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Ziemia50°03′39″N 19°55′58″E/50,060833 19,932778
Strona internetowa

Struktura OrganizacyjnaEdytuj

Obecnie w CEAPP działa pięć zespołów badawczych, zajmujących się następującą tematyką:

DziałaniaEdytuj

Zakres działalności Centrum obejmuje[1]:

  • Badania empiryczne dotyczące rynku pracy, edukacji (zwłaszcza ustawicznej), polityk społecznych i jakości rządzenia.
  • Ogólna metodologia wskaźników w systemie polityk publicznych i jej aplikacji w poszczególnych domenach strategii rozwoju kraju oraz opracowywanie dezyderatów dla GUS i Eurostatu w zakresie pomiaru istotnych zjawisk z obszaru oddziaływania polityk publicznych.
  • Prace badawczo-rozwojowe w zakresie metodologii ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod badania efektów netto programów i projektów oraz ustalania związków przyczynowych pomiędzy interwencją publiczną a obserwowanymi efektami.
  • Prace nad adaptacją osiągnięć w zakresie metodologii badań i analizy danych do badań ewaluacyjnych, rozeznania nowości w zakresie technologii informatycznych i możliwości ich wykorzystania w monitoringu, ewaluacji i analizie polityk publicznych.
  • Prace analityczne w zakresie rozwiązań pilotażowych dla potrzeb polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przez całe życie i innych działań w zakresie budowania kapitału ludzkiego.
  • Badania nad pomiarem produktywności nauki w Polsce w kontekście budowania konkurencyjności nauki i gospodarki.
  • Badania nad mechanizmami absorpcji wsparcia adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Badania nad uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi skuteczności oddziaływań interwencji publicznych.
  • Prace eksperckie ad-hoc w ramach długofalowej współpracy z jednostkami administracji publicznej zajmującymi się programowaniem i ewaluacją programów i polityk publicznych.
  • Badania dotyczące kapitału ludzkiego i rynku pracy.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj