Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczegoprodukcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego[1][2][3].

Przypisy edytuj

  1. L. Niemczyk: Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, ss. 356. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego; (e-book The Pacioli Institue), 2015. [dostęp 2017-07-08].
  2. L. Niemczyk: Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013
  3. Antoni Kukliński. Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, s. 55–61, 2003. Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM i Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. ISSN 1231-0298. 

Linki zewnętrzne edytuj