Cerkiewny Wiestnik

Cerkiewny Wiestnik. Miesięcznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – ogólnopolski prawosławny kwartalnik, będący oficjalnym organem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ukazuje się od 1954 roku w Warszawie. Początkowo był miesięcznikiem, od 1998 jest kwartalnikiem. Pismo publikuje artykuły w języku polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim.

Cerkiewny Wiestnik. Miesięcznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Warszawska Metropolia Prawosławna

Pierwszy numer

1954

Format

A4

BibliografiaEdytuj

  • Pismo w zbiorach Biblioteki Narodowej [1]
  • Bibliografia zawartości poszczególnych numerów zob. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, Suplement 2: Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce 1947-1948, Cerkovnyj Vestnik 1954-1994, Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 1971-1994, Ryboły - Białystok: "Orthdruk" 1995.