Chartered Financial Analyst

Chartered Financial Analyst (CFA) – tytuł zawodowy przyznawany przez CFA Institute, międzynarodową organizację non-profit z siedzibą w Charlottesville, w stanie Wirginia (USA). CFA Institute zostało założone w 1947 roku, a jego głównym celem jest promowanie wysokich standardów etycznych, edukacyjnych i zawodowych w sektorze inwestycji finansowych na całym świecie. Tytuł CFA jest uznawany jako jeden z najbardziej prestiżowych i wymagających certyfikatów w dziedzinie finansów i inwestycji[1].

Historia edytuj

Początki CFA Institute sięgają 1947 roku, kiedy to został on założony przez grupę profesjonalistów z sektora inwestycyjnego jako Financial Analysts Federation (FAF) w celu promowania zawodu analityka finansowego oraz opracowania standardów edukacyjnych i etycznych dla branży. Początkowo organizacja skupiała się na tworzeniu publikacji oraz organizowaniu konferencji dla swoich członków.

W 1963 roku, FAF wprowadziła program Chartered Financial Analyst, aby sformalizować proces edukacji i certyfikacji dla analityków finansowych. Pierwsze egzaminy CFA zostały przeprowadzone w 1963 roku, a pierwsza grupa kandydatów uzyskała tytuł CFA w 1964 roku.

W 1990 roku, FAF połączyło się z Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) i zmieniło nazwę na Association for Investment Management and Research (AIMR). W 2004 roku, organizacja przyjęła obecną nazwę – CFA Institute – aby lepiej odzwierciedlić globalny charakter swojej działalności oraz szeroki zakres edukacji i standardów zawodowych, które promuje[2].

Egzaminy CFA edytuj

Kandydaci ubiegający się o tytuł CFA muszą zdać trzy stopnie egzaminów (CFA Level I, II i III), które mają na celu ocenę ich wiedzy i umiejętności w zakresie inwestycji, zarządzania portfelami i analizy finansowej[3]. Egzaminy są przeprowadzane raz do roku (dwa razy w przypadku egzaminu CFA Level I) i obejmują następujące obszary:

 1. Etyka i standardy zawodowe
 2. Metody ilościowe
 3. Ekonomia
 4. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
 5. Analiza i zarządzanie portfelem
 6. Analiza papierów wartościowych


Wymagania etyczne i standardy zawodowe edytuj

CFA Institute przywiązuje dużą wagę do etyki i standardów zawodowych. Kandydaci muszą zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowego Postępowania CFA Institute. Kodeks ten obejmuje zasady, takie jak:

 1. Działanie z należytą starannością i lojalnością wobec klientów
 2. Właściwe używanie informacji poufnych
 3. Unikanie konfliktów interesów
 4. Utrzymanie obiektywności i niezależności w procesie inwestycyjnym
 5. Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji dotyczących sektora finansowego[4]

CFA w Polsce edytuj

CFA Institute ma w Polsce aktywną społeczność członków i kandydatów na tytuł Chartered Financial Analyst. W Polsce działania CFA Institute są wspierane przez CFA Society Poland, które została założona w 2001 roku jako stowarzyszenie lokalne CFA Institute. CFA Society Poland działa na rzecz promowania standardów etycznych, zawodowych i edukacyjnych w branży finansowej oraz zwiększenia świadomości znaczenia tytułu CFA w kraju[5]. CFA Society Poland odgrywa kluczową rolę w propagowaniu programu CFA i wartości CFA Institute w Polsce. Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw, takich jak:

 1. Organizacja wydarzeń, konferencji i szkoleń dla członków oraz kandydatów na tytuł CFA. Wydarzenia te mają na celu poszerzenie wiedzy finansowej, budowanie sieci kontaktów zawodowych oraz wymianę najlepszych praktyk w branży.
 2. Wspieranie kandydatów na tytuł CFA w przygotowaniu do egzaminów poprzez organizowanie warsztatów, grup studyjnych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.
 3. Współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytucjami finansowymi w celu propagowania programu CFA oraz podnoszenia standardów edukacyjnych i zawodowych w branży finansowej.
 4. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości o wartości tytułu CFA wśród pracodawców, regulatorów oraz innych instytucji związanych z sektorem finansów i inwestycji w Polsce.

Przypisy edytuj

 1. CFA Program [online] [dostęp 2023-05-01] (ang.).
 2. Mission & Vision [online] [dostęp 2023-05-01] (ang.).
 3. CFA PROGRAM [online], cfapoland.org [dostęp 2023-05-01].
 4. Code of Ethics and Standards of Professional Conduct [online] [dostęp 2023-05-01] (ang.).
 5. CFA SOCIETY POLAND [online], cfapoland.org [dostęp 2023-05-01].