Otwórz menu główne

Chebská pahorkatina – część Smreczan Výhledská vrchovina, na pograniczu czesko-niemieckim, na zachód od miasta Cheb. Jej powierzchnia wynosi 43 km². Najwyższym wzniesieniem są Výhledy 656 m n.p.m.

Chebská pahorkatina
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Kraina Rudaw (Krušnohorská subprovincie)
Makroregion Wyżyna Rudawska (Krušnohorská hornatina)
Mezoregion Smreczany (Smrčiny)
Mikroregion(y) Chebská pahorkatina
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Výhledská vrchovina, Hrozňatovská pahorkatina

PodziałEdytuj

Chebská pahorkatina dzieli się na dwie części, są to: