Otwórz menu główne

Kraina Rudaw (czes. Krušnohorské subprovincie) jest częścią Masywu Czeskiego w randze podprowincji. Od północnego wschodu graniczy z Sudetami (Krkonošsko-jesenická subprovincie), od wschodu z Płytą Czeską (Česká tabule), od południa z Nadberounską Wyżyną (Poberounská subprovincie) i Szumawą (Šumavská subprovincie), od zachodu, północnego zachodu i północy z Nordostdeutsches Tiefland.

Kraina Rudaw
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Kraina Rudaw
Makroregion Krušnohorská hornatina, Podkrušnohorská oblast, Karlovarská vrchovina
Położenie Krainy Rudaw w Czechach

Najwyższą częścią Krainy Rudaw są Rudawy (czes. Krušné hory, niem. Erzgebirge). Na południowym zachodzie graniczą ze Smreczanami.

Wschodnia część podprowincji zbudowana jest z górnokredowych piaskowców, będących przedłużeniem osadów Płyty Czeskiej, częściowo z trzeciorzędowych skał wulkanicznych Średniogórza Czeskiego.

PodziałEdytuj