Hazlovská pahorkatina

Hazlovská pahorkatina – część Smreczan w powiecie Cheb, na pograniczu czesko-niemieckim. Jej powierzchnia wynosi 109 km². Najwyższym wzniesieniem jest Záhoř 744 m n.p.m.

Hazlovská pahorkatina
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Kraina Rudaw (Krušnohorská subprovincie)
Makroregion Wyżyna Rudawska (Krušnohorská hornatina)
Mezoregion Smreczany (Smrčiny)
Mikroregion(y) Hazlovská pahorkatina
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Velkolužská vrchovina, Blatenská vrchovina, Vojtanovská pahorkatina

PodziałEdytuj

Hazlovská pahorkatina dzieli się na trzy części, są to: