Okres
poprzedzający 
Okres/podokres omawiany Okres następny
kreda trzeciorzęd neogen czwartorzęd
paleogen
tabela stratygraficzna

Trzeciorzęd – według starszych wersji periodyzacji starszy okres ery kenozoicznej, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na:

Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. (z późniejszymi poprawkami) trzeciorzęd nie istnieje, era kenozoiczna dzieli się na paleogen, neogen i czwartorzęd (poszerzony o najmłodszy wiek pliocenu, gelas).

Geologia edytuj

W trzeciorzędzie oceany i kontynenty przybrały kształt zbliżony do współczesnego:

Typowymi skałami trzeciorzędowymi są: flisz, wapienie numulitowe, osady chemiczne (sól kamienna, sole potasowe) oraz utwory lądowe (piaski, węgiel brunatny).

Flora trzeciorzędu edytuj

Okres trzeciorzędu charakteryzuje się gwałtownym rozwojem roślin okrytozalążkowych.

Fauna trzeciorzędu edytuj

Trzeciorzęd w Polsce edytuj

Zobacz też edytuj