Neogen

okres ery kenozoicznej

Neogen (gr. νέος trb. neos trl. néóś, „nowy” + γίγνομαι trb. jignome trl. gígnomai, „rodzić”) – młodszy okres ery kenozoicznej trwający od 23,03 do 2,58 mln lat temu. Dzieli się na:

  • pliocen od 5,333 mln do 2,58 mln lat temu,
  • miocen od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.
Neogen
23,03–2,58 mln lat temu
Średnia objętość w atmosferze
Tlenu

ok. 21,5% obj.[a]

Dwutlenku węgla

ok. 280 ppm[b]

Inne uśrednione dane
Temperatura

ok. 14 °C[c]

Tabela stratygraficzna
poprzedni okres
paleogen
następny okres
czwartorzęd
  1. 108% obecnej. Zobacz też: Zawartość tlenu w atmosferze w fanerozoiku
  2. 1 × poziom przed rewolucją przemysłową. Zobacz też: Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze w fanerozoiku
  3. 0 °C różnicy w stosunku do obecnej. Zobacz też: Średnie temperatury w fanerozoiku

Gelas, dawniej ostatnie piętro pliocenu, w nowym podziale jest najniższym piętrem plejstocenu i zalicza się do okresu czwartorzędu.

Inny proponowany podział edytuj

Obecny status neogenu jest wynikiem nowego podziału kenozoiku, dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych, skorygowanego w 2006 r. Według propozycji z 2004 roku neogen miał obejmować także czwartorzęd, czyli plejstocen i holocen, a zatem trwałby do dziś. Propozycja ta spotkała się z ostrą krytyką (m.in. Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu).

Linki zewnętrzne edytuj← mln lat temu
Neogen
←4,6 mld 541 485 443 419 359 299 252 201 145 66 23 2