Okres (geologia)

jednostka geochronologiczna

Okres – formalna jednostka geochronologiczna (czasowa), niższa rangą od ery, a wyższa rangą od epoki. Odpowiada jednostce chronostratygraficznej (jednostce skalnej) o nazwie system.

Tabela okresów geologicznych fanerozoiku oficjalnie zdefiniowanych przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych (IUGS):

Eon Era Okres Początek
(mln lat temu)
Fanerozoik Kenozoik Czwartorzęd 2,58
Neogen 23,03
Paleogen 66
Mezozoik Kreda 145
Jura 201,4
Trias 251,902
Paleozoik Perm 298,9
Karbon 358,9
Dewon 419,2
Sylur 443,8
Ordowik 485,4
Kambr 538,8

Tabela stratygraficzna edytuj

Osobny artykuł: Tabela stratygraficzna.
Eoarchaik

PaleoproterozoikMezoproterozoik

HadeikArchaikProterozoikFanerozoikPrekambr
KambrOrdowik

DewonKarbonPermTriasJuraKreda

PaleozoikMezozoikKenozoikFanerozoik
PaleocenEocenOligocenMiocen

PlejstocenPaleogenNeogenCzwartorzędKenozoik
Miliony lat

Pełny podział dziejów Ziemi, z wyszczególnieniem okresów także w eonie proterozoicznym, można znaleźć w tabeli stratygraficznej.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj