Otwórz menu główne

Ašská vrchovina – część Smreczan w okolicy miasta , na pograniczu czesko-niemieckim. Najwyższym wzniesieniem jest Háj 758 m n.p.m.

Ašská vrchovina
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Kraina Rudaw (Krušnohorská subprovincie)
Makroregion Wyżyna Rudawska (Krušnohorská hornatina)
Mezoregion Smreczany (Smrčiny)
Mikroregion(y) Ašská vrchovina
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Hájská vrchovina, Lubská vrchovina, Studánecká vrchovina, Hranická pahorkatina

PodziałEdytuj

Ašská vrchovina dzieli się na cztery części, są to: