Skały osadowe

typ skał

Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przenoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.

Przykład sekwencji skał osadowych - odsłonięcie osadów morskich w zachodniej części Utah.

Ze względu na sposób powstania wyróżnia się:

Przykłady skał osadowychEdytuj

Zobacz teżEdytuj