Zlepieniec, konglomerat, żwirowiecgrubookruchowa, lita skała osadowa o różnych barwach, złożona z ziaren żwiru (lub głazów) spojonych lepiszczem. Różni się od żwiru obecnością lepiszcza.

Skały zlepieńcowe w rezerwacie przyrody Piekiełko Szkuckie
Zlepieniec

Zlepieniec składa się głównie z obtoczonych okruchów skał, czym różni się od brekcji. Między zlepieńcami a brekcjami nie można jednak poprowadzić wyraźnej granicy, gdyż istnieje szereg skał pośrednich, które stanowią przejścia od brekcji do zlepieńca.

Podobnie jak żwiry, zlepieńce mogą być:

  • polimiktyczne (zawierające wiele różnych rodzajów otoczaków).
  • oligomiktyczne (ubogie lub zubożałe)

W przyrodzie zlepieńce bardzo często występują wraz z piaskowcami. Pospolite są przejścia: zlepieniec - zlepieniec piaszczysty - piaskowiec zlepieńcowaty - piaskowiec.

Zlepieńce w Polsce edytuj

W Polsce przykładem zlepieńców polimiktycznych są m.in.: