Aleuryty (siltyty) to pylaste skały okruchowe luźne bądź zwięzłe.

  • Aleuryty zbudowane są z nagromadzonych okruchów mineralnych, pochodzących ze zwietrzałych skał.
  • Według klasyfikacji opartej na wielkości ziaren są to osadowe skały drobnookruchowe o średnicy ziaren od 0,01 mm do 0,1 mm lub od 0,0063 do 0,063 mm.
  • Składają się głównie z ziarn frakcji aleurytowej (pyłowej), która reprezentowana jest przez pył, muł, mułowiec, less.
Aleuryt

Zobacz teżEdytuj