Płyta Czeska (czes. Česká tabule) jest częścią Masywu Czeskiego. Od północy i wschodu graniczy z Sudetami, na południu z Wyżyną Czeskomorawską oraz Wyżyną Berounki a na zachodzie z Górami Kruszcowymi.

Płyta Czeska
ilustracja
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Płyta Czeska

Makroregion

Płyta Północnoczeska, Płyta Środkowoczeska, Płyta Wschodnioczeska

Znajduje się w północnej części Czech, głównie w dorzeczu Łaby, a południowo-wschodni fragment, poprzez Sazawę, dopływ Morawy, w dorzeczu Dunaju.

Podział

edytuj

Zbudowana jest głównie ze skał osadowych wieku górnokredowego: piaskowców, mułowców, iłowców. Lokalnie występują trzeciorzędowe bazalty oraz ich tufy. Najwyższym wzniesieniem jest Ralsko (696 m n.p.m.).

Atrakcją turystyczną są licznie występujące skałki piaskowcowe i ich nagromadzenia, a zwłaszcza "skalne miasta" oraz izolowane pagóry bazaltowe.

 
Położenie Płyty Czeskiej