Otwórz menu główne

Wyżyna Jiczyńska (333.12, czes. Jičínská pahorkatina) – kraina geograficzna o charakterze pogórza w północnych Czechach, w północnej części Płyty Czeskiej (Płyty Północnoczeskiej).

Wyżyna Jiczyńska
czes. Jičínská pahorkatina
Ilustracja
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Płyta Czeska
Makroregion Płyta Północnoczeska
Mezoregion Wyżyna Jiczyńska, czes. Jičínská pahorkatina
Mikroregion(y) Turnovská pahorkatina, Bělohradská pahorkatina

PołożenieEdytuj

Na północy rozciąga się pasmo górskie Sudetów (czes. Sudety, Sudetská soustava, Krkonošsko-jesenická subprovincie), natomiast na południu łączy się ona z innymi jednostkami Płyty Czeskiej (czes. Česká tabule).

 
Położenie Jiczyńskiej pahorkatiny

Od północy i północnego wschodu graniczy z Grzbietem Jesztiedzko-Kozakowskim (czes. Ještědsko-kozákovský hřbet) i z Podgórzem Karkonoskim (czes. Krkonošské podhůří,), od południowego wschodu z Płytą Wschodniołabską (czes. Východolabská tabule), od południa z Płytą Środkowołabską (czes. Středolabská tabule), od południowego zachodu z Płytą Izerską (czes. Jizerská tabule) i od zachodu z Wyżyną Ralską (czes. Ralská pahorkatina).

AdministracjaEdytuj

OpisEdytuj

Powierzchnia Wyżyny Jiczyńskiej wynosi ok. 1 248 km².

Jest to pagórkowata wyżyna o rozciągłości północny zachód – południowy wschód (WNW-ESE), o budowie płytowej, z kuestami powstałymi w wyniku ruchów tektonicznych. Grzbiety mają charakter strukturalny lub denudacyjny, natomiast kotliny mają charakter rowów tektonicznych lub są wypreparowane przez erozję. Występują tu skalne miasta oraz liczne pojedyncze skałki. Izolowane wzniesienia zbudowane są z trzeciorzędowych bazaltów. Znaczna część należy do regionu Czeski Raj.

Najwyższym wzniesieniem jest Sokol (562 m n.p.m.), ale najbardziej znanym Trosky (488 m n.p.m.), dominanta Czeskiego Raju.

Najwyższe szczytyEdytuj

WodyEdytuj

Wyżyna Jiczyńska leży w dorzeczu Łaby oraz jej dopływu Izery. Część zachodnią odwadnia Izera z dopływami: Zábrdka, Mohelka, Libuňka, Žehrovka, Kněžmostka, Klenice, część wschodnią Łaba z dopływami, jak Cidlina i Mrlina.

PodziałEdytuj

Budowa geologicznaEdytuj

Wyżyna Jiczyńska jest częścią Płyty Czeskiej. Zbudowana jest głównie z górnokredowych piaskowców, podrzędnie mułowców, iłowców, miejscami poprzebijanych kominami trzeciorzędowych bazaltów, fonolitów i trachitów. Starsze skały, należące do Masywu Czeskiego, zalegają dużo głębiej.

Ochrona przyrodyEdytuj

W zachodniej części znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu CHKO Český ráj.

Większe miastaEdytuj

GaleriaEdytuj