Płyta Środkowołabska

Płyta Środkowołabska (czes. Středolabská tabule) – południowo-wschodnia część Płyty Środkowoczeskiej (czes. Středočeská tabule).

Płyta Środkowołabska
ilustracja
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Płyta Czeska

Makroregion

Płyta Środkowoczeska

Mezoregion

Płyta Środkowołabska

Mikroregion(y)

Kotlina Nymburska, Kotlina Czasławska, Kotlina Mielnicka, Płyta Mrlińska, Płyta Czeskobrodzka

Od północnego zachodu graniczy z Płytą Dolnooharską (czes. Dolnooharská tabule), od północy z Płytą Izerską (czes. Jizerská tabule), od wschodu z Płytą Wschodniołabską (czes. Východolabská tabule), od wschodu z Górami Żelaznymi (czes. Železné hory), od południa Wyżyną Górnosazawską (czes. Hornosázavská pahorkatina), a od południowego zachodu z Wyżyną Beneszowską (czes. Benešovská pahorkatina) i Równiną Praską (czes. Pražská plošina).

Jest to kraina cechująca się umiarkowanym reliefem - wyżynna, z kotlinami, pogórzami, pojedynczymi pagórami oraz terasami rzecznymi.

Odwadnia ją Łaba z dopływami: Výrovka (czes. Výrovka), Doubrava (czes. Doubrava), Cidlina (czes. Cidlina), Mrlina (czes. Mrlina). Tutaj również do Łaby wpada Wełtawa (czes. Vltava).

Zbudowana jest głównie ze skał osadowych wieku górnokredowego: piaskowców, mułowców, iłowców.

Większe miasta: Kolín, Čáslav, Nymburk, Neratovice, Mělník.

Podział

edytuj

Płyta Środkowołabska:

 
Położenie Płyty Środkowołabskiej