Płyta Środkowoczeska

Płyta Środkowoczeska (czes. Středočeská tabule) jest południowo-zachodnią częścią Płyty Czeskiej (czes. Česká tabule).

Płyta Środkowoczeska
ilustracja
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Płyta Czeska

Makroregion

Płyta Środkowoczeska

Mezoregion

Płyta Dolnooharska, Płyta Izerska, Płyta Środkowołabska

Od północy graniczy z Płytą Północnoczeską, od wschodu z Płytą Wschodnioczeską, od południa z Wyżyną Czesko-Morawską (czes. Českomoravská vrchovina), Wyżyną Środkowoczeską (czes. Středočeská pahorkatina), Brdami (czes. Brdská oblast, a od północnego zachodu z Podgórzem Rudawskim (czes. Podkrušnohorská oblast).

Zbudowana jest głównie ze skał osadowych wieku górnokredowego: piaskowców, mułowców, iłowców. Lokalnie występują trzeciorzędowe bazalty oraz ich tufy. Najwyższym wzniesieniem jest Říp (459 m n.p.m.).

PodziałEdytuj

 
Położenie Płyty Środkowoczeskiej