Symbol chi rho

Chi rho – jeden z najstarszych chrystogramów używanych przez chrześcijan.

Chi rho powstał z nałożenia na siebie pierwszych dwóch greckich liter chi „Χ” i Rho „Ρ”, greckiego słowa Chrystus ΧΡΙΣΤΟΣ, tworząc monogram .