Chorwacka Wiosna

Chorwacka Wiosna – chorwacki ruch narodowy w Jugosławii na początku lat 70. Wiosną 1971 r. grupa działaczy Związku Komunistów Chorwacji oskarżyła "siły centralistyczne" o celowe działanie skierowane przeciw rozwojowi samorządności i pełnemu równouprawnieniu narodów. Hasła deetatyzacji podjęła Macierz Chorwacka (Matica hrvatska) wysuwając program suwerenności Chorwacji (własne jednostki wojskowe, wyłączne dysponowanie wypracowanymi w Chorwacji wpływami dewizowymi, a nawet przyjęcie Chorwacji do ONZ). Część działaczy Związku Komunistów Chorwacji (m.in. Miko Tripalo, Savka Dabčević-Kučar, Franjo Tuđman) poparła postulaty ruchu narodowego. W listopadzie 1971 r. oficjalny Związek Studentów Chorwacji rozpoczął strajk w celu wymuszenia chorwackich żądań. Wobec bierności władz chorwackich strajk został stłumiony z polecenia władz centralnych. W grudniu 1971 r. z ZKCh zostali usunięci narodowi komuniści.

BibliografiaEdytuj

  • Marek Sandulowicz, Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii. Warszawa 1982, s. 180189
  • Michał J. Zacharias, Chorwacka „wiosna" i serbski „liberalizm". Konflikty polityczne w Jugosławii na początku lat siedemdziesiątych, „DZIEJE NAJNOWSZE” 2000, nr 2