Chromosomy szczoteczkowe

Chromosom szczoteczkowy w jądrze komórkowym oocytu gatunku z rodziny salamandrowatych

Chromosomy szczoteczkowe – duże chromosomy zawierające liczne pętle boczne utworzone z rozwiniętego DNA, będące miejscem intensywnej syntezy RNA, pętle nadają chromosomom wygląd "szczoteczki", występują podczas rozwoju oocytów niektórych zwierząt (ryb, płazów, gadów, ptaków). Występują w oocytach I rzędu tych zwierząt.