Oocyt (lub owocyt[1]) – komórka dająca początek komórce jajowej (jajom) oraz towarzyszącym jej ciałkom kierunkowym, jedno ze stadiów oogenezy. Oocyt I rzędu powstaje z oogonium w wyniku zapoczątkowanego podziału mejotycznego, który nie przekracza stadium profazy I; Oocyt II rzędu powstaje z oocytu I rzędu w wyniku dalszego podziału mejotycznego. Pierwszy podział mejotyczny, zwany redukcyjnym – następuje redukcja ilości materiału genetycznego, lecz podział nawet w komórce jajowej nie jest w pełni ukończony. Dokończenie podziału następuje po zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik[2].

PrzypisyEdytuj