Ciąg pieszo-rowerowy

Ciąg pieszo-rowerowy – określenie stosowane w dokumentacji technicznej budownictwa drogowego[1][2], rodzaj infrastruktury rowerowej użytkowanej przez pieszych i rowerzystów (ścieżka pieszo-rowerowa[3][4]), gdzie stosuje się segregację ruchu uczestników na osobnych szlakach. Jest to część ulicy (drogi), składająca się z chodnika i ścieżki rowerowej położonych obok siebie w pasie drogi (ulicy) lub poza nim.

Znak C13-16 z podziałem pionowym (1)
Znak C13-16 z podziałem pionowym (2)

Ciągi pieszo-rowerowe[5][6][7] lokalizowane są wówczas, gdy istnieje natężony ruch pieszych i rowerzystów, a warunki przestrzenne uniemożliwiają wybudowanie wydzielonej drogi dla rowerów. Chodnik nie jest oddzielony od ścieżki rowerowej urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego jak barierki, balustrady, czy pas zieleni, jak to ma miejsce w przypadku drogi dla rowerów. Zróżnicowanie chodnika od ścieżki rowerowej uzyskuje się poprzez zastosowanie różnych nawierzchni (inny rodzaj, inny kolor) oraz dodanie elementów oddzielających (płyty, chodnikowe, betonowa kostka, krawężnik)[2].

Podobnym rodzajem ścieżki pieszo-rowerowej i często mylonym z ciągiem pieszo-rowerowym jest droga pieszo-rowerowa[8][9], na której w przeciwieństwie do ciągu pieszo-rowerowego na całej jej szerokości nie prowadzi się segregacji ruchu i jest oznakowana znakiem nakazu C13-16 z podziałem poziomym. Obydwa te rodzaje szlaków komunikacyjnych podlegają regulacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, jako droga dla rowerów i pieszych[10].

Segregacja ruchu uczestników na ciągu pieszo-rowerowym polega na tym, iż piesi poruszają się po chodniku, a rowerzyści – po znajdującej się równolegle ścieżce rowerowej. Każda z dwóch wersji znaku nakazu[11] C13-16 z podziałem pionowym (rower po lewej stronie tablicy - piesi po prawej, lub odwrotnie) oznacza ciąg pieszo-rowerowy[12] i wskazuje, po której stronie chodnika może się przemieszczać rowerzysta na swojej ścieżce. Jadący rowerami z kierunków przeciwnych, przestrzegają na swojej połowie ścieżki podstawowych zasad ruchu prawostronnego[13].

PrzypisyEdytuj

 1. Jarosław Górecki, BIM w budownictwie drogowym, „MATERIAŁY BUDOWLANE”, 1 (7), 2016, s. 64–65, DOI10.15199/33.2016.07.21, ISSN 0137-2971 [dostęp 2022-02-08].
 2. a b Ciąg pieszo-rowerowy - infrastruktura rowerowa, Rowerowy Gorzów [dostęp 2022-02-06] (pol.).
 3. Rozdział 9. Ścieżki rowerowe - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [war. tech. drog. pub], arslege.pl [dostęp 2022-02-06] (pol.).
 4. O. i inni, Drogi publiczne i ich usytuowanie - zmiana przepisów, Inżynier Budownictwa, 31 października 2019 [dostęp 2022-02-06] (pol.).
 5. Ciąg Pieszo - Rowerowy - MOSiR Sandomierz, mosir.sandomierz.pl [dostęp 2022-02-07].
 6. Creo Multimedia, Zbudujemy ciąg pieszo - rowerowy na Szczepankowie - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, zdm.poznan.pl [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 7. Wzdłuż inwestycji tramwajowej na Tysiącleciu wybudujemy nowy ciąg pieszo-rowerowy. Będzie gotowy na wakacje!, www.mpk.czest.pl [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 8. 10 przepisów dotyczących ruchu rowerowego, o których istnieniu mogli nie słyszeć nawet kierowcy, Rowerowy Poznań [dostęp 2022-02-06] (pol.).
 9. Wkrótce rozpocznie się budowa drogi pieszo-rowerowej w Laskówcu. [dostęp 2022-02-08].
 10. Art. 33. o ruchu drog. - Prawo o ruchu drogowym, lexlege.pl [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 11. Znaki nakazu - wykaz znaków drogowych online • AutoCentrum.pl, www.autocentrum.pl [dostęp 2022-02-06] (pol.).
 12. Hubert Barański, Znaki drogowe - rowerowe, rowerowalodz.pl [dostęp 2022-02-06] (pol.).
 13. Kto ma pierwszeństwo: pieszy czy rowerzysta?, gazetaolsztynska.pl [dostęp 2022-02-06] (pol.).