Droga pieszo-rowerowa

Droga pieszo-rowerowa – określenie stosowane w dokumentacji technicznej w budownictwie drogowym[1][2], rodzaj infrastruktury rowerowej użytkowanej wspólnie przez pieszych i rowerzystów (ścieżki pieszo-rowerowej[3]), gdzie nie stosuje się segregacji ruchu uczestników. Jest to część ulicy (drogi), w pasie której znajduje się chodnik przeznaczony do wspólnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów na całej jego szerokości.

Znak C13-16 z podziałem poziomym

Drogi pieszo-rowerowe[4][5] lokalizowane są w przypadkach, gdy istnieje natężony ruch pieszych i rowerzystów[6], a warunki przestrzenne uniemożliwiają wybudowanie wydzielonej drogi rowerowej lub sąsiadującej z chodnikiem ścieżki rowerowej dla utworzenia ciągu pieszo-rowerowego[7].

Od ciągu pieszo-rowerowego, oznakowanego dwoma wersjami znaku nakazu C13-16 z podziałem pionowym, droga pieszo-rowerowa odróżnia się brakiem segregacji ruchu uczestników na całej jej szerokości[7]. Obydwa te rodzaje szlaków komunikacyjnych podlegają regulacji art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jako droga dla rowerów i pieszych[8].

Po drodze dla pieszych i rowerzystów, oznakowanej jedną z dwóch wersji znaku nakazu C13-16 z podziałem poziomym (rower na dole tablicy - piesi na górze, lub odwrotnie)[9], rowerzysta może poruszać się dowolną stroną. Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się trzymanie prawej krawędzi drogi[10]. Niedopuszczalna jest jazda po całej szerokości chodnika i lawirowanie pomiędzy pieszymi. Rowerzysta musi ustępować pierwszeństwo pieszym[11].

Przypisy Edytuj

 1. 10 przepisów dotyczących ruchu rowerowego, o których istnieniu mogli nie słyszeć nawet kierowcy, Rowerowy Poznań [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 2. Wkrótce rozpocznie się budowa drogi pieszo-rowerowej w Laskówcu. [dostęp 2022-02-08].
 3. Rozdział 9. Ścieżki rowerowe - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [war. tech. drog. pub], arslege.pl [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 4. Na tę inwestycje warto było czekać. Nowa droga pieszo-rowerowa w Bierawie, Lokalna24.pl [dostęp 2022-02-08] (pol.).
 5. Czy trzeba jechać drogą rowerową?, ROWEROWANIE.com, 14 grudnia 2014 [dostęp 2022-02-08] (pol.).
 6. Nowa droga pieszo-rowerowa połączy Szreniawę z Komornikami, www.transport-publiczny.pl [dostęp 2022-02-08] (pol.).
 7. a b Ciąg pieszo-rowerowy - infrastruktura rowerowa, Rowerowy Gorzów [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 8. Art. 33. o ruchu drog. - Prawo o ruchu drogowym, lexlege.pl [dostęp 2022-02-07] (pol.).
 9. Hubert Barański, Znaki drogowe - rowerowe, rowerowalodz.pl [dostęp 2022-02-08] (pol.).
 10. Wolters Kluwer Poland, [Obowiązki kierującego rowerem, motorowerem lub hulajnogą elektryczną] - Art. 33. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2021.450 t.j., OpenLEX [dostęp 2022-02-08] (pol.).
 11. KPP Grodzisk Wielkopolski, O tym... jak korzystać ze ścieżek pieszo - rowerowych, KPP Grodzisk Wielkopolski [dostęp 2022-02-08] (pol.).