Ciecz wyczerpana

Ciecz wyczerpana (pogon) - ciecz pozostała po procesie destylacji lub rektyfikacji, w której nie ma już prawie wcale pożądanego produktu.