Otwórz menu główne

Część składowa rzeczy – wszystko, co nie może być od niej odłączone bez zmiany istoty całej rzeczy lub bez zmiany części składowej. Część składowa, do chwili zgodnego z prawodawstwem wyodrębnienia, nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Częściami składowymi nieruchomości mogą być posadowione na niej budynki, trwałe urządzenia, nasadzenia oraz prawa związane z jej własnością, nierzadko nieruchomości mają też odmienną strukturę własności jak np. w przypadku tzw. „lokali wyodrębnionych”, gdzie pozostałe składowe zabudowy jak klatki schodowe, dojazdy, sam budynek i pobliskie grunty zwykle stanowią współwłasność (wspólnotę tę tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel budynku, z którego lokale zostały wyodrębnione)[1]. Lokale te tworzy się zwykle ze współwłasności.

Wszystko to, co jest trwale związane z działką, według dawnej zasady superficies solo cedit, zwykle ma podobny stan prawny jak sama działka, od tej zasady jest wiele wyjątków np.:

  • lokal mieszkalny (zwykle z dostępem doń poprzez współwłasność) lub lokal o innym przeznaczeniu może stanowić odrębną składową, jeśli ustanowiona zostanie odrębna własność lokalu,
  • infrastruktura (np. służąca do doprowadzania wody, gazu ziemnego; grzewcza; kanalizacyjna; łącza prądu elektrycznego, Internetu, telewizji kablowej, przemysłowej itp.) będąc na trwałe wbudowana w nieruchomość, może nie należeć do części składowych działki lub budynku, jeżeli podmiot odpowiedzialny, zastrzegł (wyodrębnił) jej własność na terenie działki w odpowiedniej umowie.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj