Czesław Kłak

polski nauczyciel akademicki, prawnik, prokurator

Czesław Paweł Kłak (ur. 30 sierpnia 1981 w Rzeszowie)[1] – polski nauczyciel akademicki, prawnik, prokurator, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, od 22 marca 2018 r. sędzia Trybunału Stanu, od 10 lipca 2019 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIII kadencji.

Czesław Kłak
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

30 sierpnia 1981
Rzeszów

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo karne materialne, postępowanie karne, kryminalistyka, kryminologia, nauki penitencjarne, prawo konstytucyjne, ustrój organów ochrony prawnej, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, ochrona praw człowieka, nauki o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo wewnętrzne
Alma Mater

Uniwersytet Rzeszowski

Doktorat

2005 – prawo
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Habilitacja

2012 – prawo
Uniwersytet Jagielloński

prokurator, profesor i prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Brązowy Krzyż Zasługi Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Medal Komisji Edukacji Narodowej Złota odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Medal Benemerenti

ŻyciorysEdytuj

W 2000 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, otrzymując Dyplom Kopernikowski dla najlepszych uczniów. W 2003 r. – w trybie indywidualnym, w ciągu zaledwie 3 lat – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego[2]. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Sobolewskiego rozprawy Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka uzyskał w 2005 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne, postępowanie karne. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uzyskał w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: postępowanie karne[3].

Był adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wykładowcą innych uczelni. Został profesorem nadzwyczajnym i dziekanem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie[3]. Od marca 2019 r. związany z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, gdzie objął funkcję kierownika Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych[4]. Od 1 maja 2021 r. prorektor ds. rozwoju i współpracy instytucjonalnej[5].

Odbył aplikację prokuratorską. W latach 2008–2011 wykonywał zawód prokuratora[1].

Jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2015 r.), a w 2017 r. został powołany na wiceprzewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.

Nauczyciel akademicki w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W ramach działalności szkoleniowej prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla sędziów, prokuratorów, aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, korporacji zawodowych (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy i aplikanci komorniczy), aplikantów aplikacji legislacyjnej oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej[6].

Z dniem 10 lipca 2019 r. został powołany w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji przy Prezesie Rady Ministrów[7].

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego.

Jest Przewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie[8].

22 marca 2018 z rekomendacji partii Prawo i Sprawiedliwość na miejsce opróżnione przez Jarosława Wyrembaka[9] został wybrany sędzią Trybunału Stanu[1][10]. W dniu 21 listopada 2019 r. został ponownie wybrany w skład Trybunału Stanu, na kadencję 2019–2023[11]. 20 grudnia 2019 r. Marszałek Sejmu RP wręczyła prof. Czesławowi Kłakowi akt wyboru na sędziego Trybunału Stanu oraz odebrała od niego ślubowanie sędziowskie[12].

Uzyskał tytuł Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2019 r. w kategorii Nauka w plebiscycie zorganizowanym przez Express Bydgoski, Gazetę Pomorską oraz Nowości: Dziennik Toruński[13].

OdznaczeniaEdytuj

 • Benemerenti – za zasługi na rzecz resocjalizacji skazanych i ochrony praw człowieka (2018, Watykan)[14]
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną (2018 r.)[15][16][17]
 • Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi na rzecz rozwoju nauki (2016 r.)[18]
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2016 r.)[19]
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019 r.)[20]
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2019 r., Minister Edukacji Narodowej)[21]
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2019 r., Minister Obrony Narodowej)[22]
 • Złota Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2017 r., Minister Sprawiedliwości)[19]
 • Srebrny Krzyż Zasługi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (2019 r., Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)[23]
 • Medal „W 100. Rocznicę Powstania Policji Państwowej” (2019 r., Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie)[24]
 • Medal „75-lecia Ligi Obrony Kraju” – za zasługi dla Ligi Obrony Kraju (2019 r., Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju)[25]
 • Krzyż Niepodległości z Gwiazdą, kl. I – za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów (2019 r., Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)[26]
 • Krzyż Niepodległości, kl. II – za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów (2019 r., Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)[27]
 • Medal „100 lat Służb Sanitarnych w Polsce – za współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną (2019, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie)[28]
 • Odznaka „100-lecia polskiego więziennictwa” (2019 r., Dyrektor Generalny Służby Więziennej)[29]
 • Medal „Za zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju” (2018 r., Liga Obrony Kraju – Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie)[30]
 • Złota Odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – za zasługi na rzecz piłkarstwa (2018 r., Podkarpacki Związek Piłki Nożnej[31]
 • Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – za zasługi na rzecz Policjantów (2018 r., Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)[30]
 • Brązowa Odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – za zasługi na rzecz piłkarstwa (2017 r., Podkarpacki Związek Piłki Nożnej[32]
 • Medal Bene Merenti Diecezji Rzeszowskiej – za działalność naukową (2017 r., Biskup Rzeszowski)[33]
 • Order XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (2015 r., Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)[34]

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Sprawozdanie Stenograficzne z 60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2018 r. (trzeci dzień obrad). sejm.gov.pl, 22 marca 2018. [dostęp 2018-08-20].
 2. Aktualności - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, wspia.eu [dostęp 2021-06-13].
 3. a b Dr hab. Czesław Paweł Kłak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-08-20].
 4. KPSW – X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki i nowa Katedra w KPSW, kpsw.edu.pl [dostęp 2019-08-03].
 5. KPSW, KPSW.
 6. prof. KPSW, dr hab. Czesław P. Kłak.
 7. Prof. Czesław Kłak z WPAiE członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, kpsw.edu.pl [dostęp 2019-08-03].
 8. Prof. KPSW Czesław Kłak złożył ślubowanie sędziowskie jako sędzia Trybunału Stanu, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 9. Prof. Kłak – z WSPiA do Trybunału Stanu. radio.rzeszow.pl, 22 marca 2018. [dostęp 2018-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-21)].
 10. Magdalena Mach: Prof. Czesław Kłak z Rzeszowa członkiem Trybunału Stanu. Kim jest?. wyborcza.pl, 23 marca 2018. [dostęp 2018-08-20].
 11. M.P. 2019, poz. 1137.
 12. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=996E64EB45696084C12584D60060C739; http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/prof-kpsw-czeslaw-klak-zlozyl-slubowanie
 13. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2019 [zdjęcia] - expressbydgoski.pl, expressbydgoski.pl [dostęp 2020-05-11] (pol.).
 14. Papieskie odznaczenie dla prof. Czesława Kłaka, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2019-03-08].
 15. M.P. z 2018 r. poz. 1148
 16. Konferencja naukowa „Przestępstwa motywowane nienawiścią”, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2019-03-08].
 17. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Czesława Kłaka, www.sw.gov.pl [dostęp 2019-03-08] (pol.).
 18. M.P. z 2016 r. poz. 665
 19. a b Czesław Kłak – IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, www.kopernik.rzeszow.pl [dostęp 2019-03-08] (pol.).
 20. Wojewoda wręczyła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-11-13].
 21. Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. Czesława Kłaka, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-09] (pol.).
 22. http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/medal-komisji-edukacji-narodowej-dla-prof-czeslawa-klaka; https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-rzeszowie-medal-za-zaslugi-dla-obronnosci-kraju-dla-prof-czeslawa-klaka
 23. Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego inaugurujące obchody XXX-lecia powstania Związku – NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, nszzfipw.org.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 24. Prof. Czesław Kłak z WPAiE odznaczony, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 25. Święto policji w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 26. 100 lat kurateli sądowej w Polsce – konferencja, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 27. Wiktor Zygmunt Sas Hoszowski patronem podkarpackiej Policji, podkarpacka.policja.gov.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 28. Prof. Czesław Kłak odznaczony za zasługi dla Inspekcji Sanitarnej, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 29. VI Kongres Penitencjarny, www.sw.gov.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 30. a b Obchody Święta Policji Oddziału Prewencji, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 31. http://www.podkarpackizpn.pl/pliki/KZ_08.10.pdf
 32. Archiwum – Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, www.podkarpackizpn.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 33. Czesław Kłak – IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, www.kopernik.rzeszow.pl [dostęp 2020-01-11] (pol.).
 34. http://www.nszzfipw.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/221-VIII-2015-z-dnia-26-marca-przyzanie-orderu-XXV-Lecia-Rzeszów2.pdf