Czynniki edaficzne – właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby, warunkujące istnienie specyficznych warunków siedliskowych i w konsekwencji specyficznej kompozycji zasiedlających ją organizmów[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Charles Krebs: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 460. ISBN 83-01-12041-X. (pol.)