Dżul na kilogram-kelwin

jednostka miary

Dżul na kilogram-kelwinjednostka miary ciepła właściwego w układzie jednostek miar SI.

Wyrażenie przy pomocy jednostek podstawowych SI: