Dalewuja

imię żeńskie

Dalewuja - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dale- ("daleko", może też "oddalać") i -wuja ("wuj").