Demografia Kajmanów

Ten artykuł jest o demograficznych cechach populacji Kajmanów, w tym o gęstości zaludnienia, pochodzeniu etnicznym, religii i innych aspektach ludności.

PopulacjaEdytuj

Wraz ze swoim sukcesem w branży turystycznej i usług finansowych Kajmany przyciągają wiele międzynarodowych firm i obywateli na pobyt stały. Największą liczbę cudzoziemców mieszkających na Kajmanach (według rządowego spisu ludności z 1999 roku) stanowią osoby pochodzące z Jamajki (8 320), z Wielkiej Brytanii (2 392), USA (2 040), Kanady (1 562), Hondurasu (873). Około 3 300 kolejnych mieszkańców jest obywatelami pochodzącymi z wielu różnych krajów. O ile rząd nie ogranicza własności ziemi przez osoby z zagranicy, to kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw imigracyjnych. Przedsiębiorstwa mają obowiązek zapewnić dostęp do oferty pracy na wyspach obywatelom w pierwszej kolejności; a dopiero w chwili gdy żaden z nich nie jest odpowiednim kandydatem może szukać pracownika z innych krajów. Do tego, aby pracować na Kajmanach, cudzoziemcy muszą mieć ofertę pracy przed wyjazdem.

Statystyka urodzeń i zgonówEdytuj

Źródła [1][2][3]

Rok Średnia populacja (x 1000) Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Współczynnik urodzeń (na 1000) Współczynnik zgonów (na 1000) Przyrost naturalny (na 1000) Śmiertelność niemowląt (na 1000 urodzeń)
1950 6,4 198 58 140 30,9 9,0 21,8
1951 6,3 213 42 171 34,0 6,7 27,3
1952 6,2 197 46 151 31,5 7,4 24,2
1953 6,3 244 32 212 38,6 5,1 33,5
1954 6,5 237 48 189 36,6 7,4 29,2
1955 6,7 226 52 174 33,9 7,8 26,1
1956 6,9 235 62 173 34,0 9,0 25,0
1957 7,2 248 60 188 34,6 8,4 26,2
1958 7,4 207 66 141 27,9 8,9 19,0
1959 7,7 272 50 222 35,5 6,5 29,0
1960 7,9 264 54 210 33,6 6,9 26,7
1961 8,0 277 68 209 34,5 8,5 26,0
1962 8,1 290 51 239 35,6 6,3 29,4
1963 8,2 303 61 242 36,8 7,4 29,4
1964 8,3 270 73 197 32,5 8,8 23,7
1965 8,4 241 63 178 28,8 7,5 21,3
1966 8,4 267 67 200 31,6 7,9 23,7
1967 8,5 269 60 209 31,6 7,0 24,5
1968 8,6 282 54 228 32,7 6,3 26,4
1969 8,8 272 46 226 30,8 5,2 25,6
1970 9,1 313 71 242 34,2 7,8 26,5
1971 9,6 287 65 222 29,9 6,8 23,2
1972 10,1 351 68 283 34,6 6,7 27,9
1973 10,8 319 83 236 29,6 7,7 21,9
1974 11,5 281 84 197 24,4 7,3 17,1
1975 12,2 327 77 250 26,7 6,3 20,4
1976 13,3 282 81 201 21,7 6,2 15,4
1977 13,8 270 84 186 19,5 6,1 13,4
1978 14,7 273 78 195 18,6 5,3 13,3
1979 15,4 289 98 191 18,7 6,3 12,4
1980 16,2 326 105 221 20,2 6,5 13,7
1981 16,8 347 106 241 20,7 6,3 14,3
1982 17,4 339 107 232 19,5 6,2 13,4
1983 17,9 387 105 282 21,6 5,9 15,7
1984 18,5 414 114 300 22,3 6,1 16,2
1985 19,3 367 126 241 19,0 6,5 12,5
1986 20,3 360 141 219 17,8 7,0 10,8
1987 21,3 359 118 241 16,8 5,5 11,3
1988 22,5 380 124 256 16,9 5,5 11,4
1989 23,8 438 122 316 18,4 5,1 13,3
1990 25,0 490 120 370 19,6 4,8 14,8
1991 26,2 500 127 373 19,1 4,8 14,2
1992 27,4 520 128 392 19,0 4,7 14,3
1993 28,7 528 133 395 18,4 4,6 13,8
1994 30,1 531 149 382 17,7 5,0 12,7
1995 31,7 485 110 375 15,3 3,5 11,8
1996 33,5 560 125 435 16,7 3,7 13,0
1997 35,6 572 123 449 16,1 3,5 12,6
1998 37,7 545 117 428 14,4 3,1 11,3
1999 39,8 604 128 476 15,2 3,2 12,0
2000 41,7 619 137 482 14,8 3,3 11,6
2001 43,3 622 132 490 14,4 3,0 11,3
2002 44,7 583 120 463 13,0 2,7 10,3 13,7
2003 46,0 623 153 470 13,5 3,3 10,2 4,8
2004 47,3 611 165 446 12,9 3,5 9,4 6,4
2005 48,6 699 170 529 14,4 3,5 10,9 7,0
2006 52,229 710 182 528 13,4 3,4 10,0 8,7
2007 52,939 744 160 584 13,8 3,0 10,8 8,3
2008 55,448 793 166 627 14,2 3,0 11,2 2,5
2009 56,507 824 177 647 14,6 3,1 11,4 3,7
2010 55,521 821 164 657 14,8 3,0 11,8 2,5
2011 55,277 800 176 624 14,5 3,2 11,3 6,3
2012 56,125 759 172 587 13,4 3,0 10,3 4,0
2013 56,240 697 170 527 12,5 3,1 9,5 2,9
2014 56,993 710 153 557 12,2 2,6 9,6 4,2
2015 59,054

Struktura ludnościEdytuj

Struktura ludności (31.12.2014) (szacunki) [4]:

Grupa wiekowa Mężczyźni Kobiety Łącznie %
Łącznie
28 322
29 916
58 238
100
0-14 5 689
4 654
10 342
17,76
15-24 2 550 2 836 5 386 9,25
25-34 4 949 5 349 10 298
17,68
35-44 5 165 5 981 11 147 19,14
45-54 5 317
5 469 10 786
18,52
55-64 2 887 3 599
6 486
11,14
65+ 1 766 2 027 3 793 6,51

Grupy etniczneEdytuj

Choć wiele wysp Karaibów było pierwotnie zamieszkanych przez rdzennych mieszkańców (Indian) takich jak Taino i Karaibowie, żadnych dowodów na to nie znaleziono na Kajmanach. W ten sposób, osoby pochodzące z Kajmanów nie mają żadnego indiańskiego dziedzictwa, jednak znaczna ilość Jamajczyków, która osiadła na Kajmanach może mieć pewną domieszkę indiańskiej krwi z Jamajki. Niewolnictwo nie było tak powszechne na Kajmanach, jak na wielu innych wyspach Karaibów, czego rezultatem jest bardziej równomierny rozkład Afrykańskiego i Europejskiego pochodzenia mieszkańców[potrzebny przypis]. Osoby o mieszanej etniczność stanowią 40% ludności, czarni i biali po 20% ludności. Pozostałe 20% stanowią osoby należące do różnych grup etnicznych pochodzące z imigracji[5].

JęzykEdytuj

Językiem urzędowym na Kajmanach jest angielski. Wyspiarski akcent posiada elementy przekazane od angielskich, szkockich i walijskich osadników (a także w mniejszym stopniu innych) i zwany jest kajmańskim kreolskim. Jamajczycy na Kajmanach mówią w swoim ojczystym języku (patrz jamajski kreolski i jamajski angielski). Dosyć często można usłyszeć jak niektórzy mieszkańcy mówią po hiszpańsku. Powodem jest iż, wielu obywateli przeniosło się tu z Ameryki Łacińskiej, aby pracować i żyć na wyspie Wielki Kajman. Wśród latynoamerykańskich nacji największą reprezentację posiadają osoby pochodzące z Hondurasu, Kuby, Kolumbii, Nikaragui i Republiki Dominikany. Hiszpańskojęzyczni mieszkańcy stanowią około 10-12% ludności i mówią głównie dialektem karaibskim. Językiem tagalog mówi około 5% mieszkańców, z których większość to Filipińscy mieszkańcy, którzy otrzymali pozwolenie na pracę.


CIA World FactbookEdytuj

Populacja

56 092 (2013)

Powierzchnia

264 km²

Gęstość zaludnienia

212,47 osób/km²

Dzietność

1,86 dzieci/kobietę (2015)

Czysty współczynnik migracji

14,4 migrantów/1000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja

ludność miejska: 100% ogółu ludności (2015)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja: 6,08 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni: 6,95 zgonów/1 000 żywych urodzeń

kobiety: 5,20 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja: 81,13 lat

mężczyźni: 78,43 lat

kobiety: 83,88 lat (2015)

Piśmienność

definicja: osoby w wieku 15 lat i więcej, które kiedykolwiek uczęszczały do szkoły

cała populacja: 98,9%

mężczyźni: 98,7%

kobiety: 99% (2015)

HIV/AIDS (2014)

brak danych

PrzypisyEdytuj