Denazalizacja

Denazalizacja – tzw. odnosowienie, to zanik samogłosek nosowych. Takie zjawisko zaszło między innymi w języku rosyjskim i polskim[1]. Pierwsze przykłady denazalizacji zanotowano już w połowie X w.

PrzykładyEdytuj

Język rosyjskiEdytuj

psłow. ǫ → ros. u przykład: pol. dąb, psłow. dǫbъ, ros. дyб

psłow. ę → ros. ̓a przykład: pol. pięć, psłow. pętъ, ros. пять

Język polskiEdytuj

stpol. rękojęść → wsp. rękojeść

stpol. uczęstnik → wsp.uczestnik

Język litewskiEdytuj

Litewskie litery ą ę į ų oznaczają dawne samogłoski nosowe, które obecnie wymawia się jako długie samogłoski ustne.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj