Derdas I z Elimei

Derdas I (stgr. Δέρδας) – król Elimei w latach ok. 435405 p.n.e.

Derdas
Δέρδας
król Elimei
Okres od ~435 p.n.e.
do ~405 p.n.e.
Następca Sirras
Dane biograficzne
Ojciec Machatas
Dzieci Sirras

Syn Machatasa, syna króla Elimei Arridajosa, ojciec Sirrasa, również króla Elimei.

RządyEdytuj

Około 435 p.n.e. zawarł przymierze z Atenami i Filipem, władcą górnomacedońskim w Aksios oraz bratem króla Perdikkasa II Macedońskiego. Derdas I walczył z Perdikkasem II w latach 435431 p.n.e. Prowadził bezkarne działania wojenne, pomimo pozbawionej łączności z siłami ateńskimi i zwolennikami Filipa w Amfaksitis. W późniejszym okresie Derdas I stał się sojusznikiem Perdikkasa II. Częściowo zachowana inskrypcja z Aten (najpewniej z 415 p.n.e.) przekazała nam tekst traktatu między trzema stronami: Atenami, „Perdikkasem i jego sojusznikami” i „Arrabajosem i jego sojusznikami”. Wśród sojuszników króla macedońskiego został wymieniony Derdas, władca Elimei.

BibliografiaEdytuj

  1. Hammond N.G.L., Starożytna Macedonia. Początki, instytucje, dzieje, przeł. A. S. Chankowski, PIW, Warszawa 1999, s. 80, 90, 96-97, ​ISBN 83-06-02691-8​.
  2. Truhart P., Regents of Nations. Systematic Chronology of States and Their Political Representatives in Past and Present. A Biographical Reference Book, Part 1: Antiquity Worldwide, München 2000, s. 304-305, ​ISBN 3-598-21543-6​.