Owocnik purchawki: a) ektoperydium, b) endoperydium, c) podglebie, g) gleba

Diafragma (łac. diaphragma) – cienka warstewka zwartych strzępek znajdująca się pomiędzy glebą i podglebiem w zamkniętych owocnikach grzybów (tzw. owocnikach angiokarpicznych)[1].

Diafragma występuje np. u purchaweczki spłaszczonej (Lycoperdon pratense). Występowanie diafragmy i jej morfologia mają znaczenie przy oznaczaniu gatunków niektórych grzybów angiokarpicznych, dawniej zaliczanych do grupy wnętrzniaków[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Wanda Rudnicka-Jezierska: Grzyby (Mycota), podstawczaki (Basidiomycetes): purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodematales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiakowe (Podaxales). Kraków: Instytut Botaniki PAN, 1991. ISBN 83-85444-01-7.