Digraf

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Digraf”.
  • digraf – rodzaj grafu
  • digraf – dwuznak, pojęcie w piśmiennictwie.