Division for Planetary Sciences

Division for Planetary Sciences (DPS) – oddział American Astronomical Society (AAS) ukierunkowany na badania układu słonecznego.

DPS powstało w roku 1968. Pierwszym komitetem organizacyjnym była grupa: Edward Anders, L. Branscomb, J.W. Chamberlain, R. Goody, John Scoville Hall, A. Kliore, M.B. Elroy, Tobias Owen, Gordon Pettengill, Carl Sagan, i Harlan James Smith. Aż do dziś (2009) DPS stanowi największą grupę działającą w ramach AAS.

DPS przyznaje pięć nagród:

Zebrania DPS odbywają się corocznie.

Linki zewnętrzne edytuj