Otwórz menu główne

Dom generalny - siedziba generała zakonu i zarządu generalnego.

Główny dom zakonu, często jest też domem macierzystym danego instytutu, czyli miejscem jego powstania, lub jedną z jego pierwszych fundacji.