Domena

strona ujednoznaczniająca Wikipedii

Domena (łac. dominium, „posiadłość, własność, włości, majątek, majętność, zwierzchność, zwierzchnictwo”, od dominus, „posiadacz, właściciel, włościan[in], władca, pan, zwierzchnik”) – wyraz oznaczający dziś obszar, pole, dział, gałąź, zakres, krąg, czy sferę, w szczególności: nauk, badań, zainteresowań itp.; może oznaczać jedno z następujących pojęć:

  • domena – posiadłość ziemska w systemie feudalnym
  • domena publiczna – twórczość wyłączona z ograniczeń autorskich praw majątkowych
Fizyka
  • domena – spójny obszar ferroelektryka o wyróżnionej polaryzacji jego cząsteczek
  • domena – spójny obszar ferro- lub ferrimagnetyka o ustalonym układzie momencie magnetycznym jego cząsteczek
Biologia
  • domena – kategoria systematyczna klasyfikacji biologicznej
  • domena – podstawowy element strukturalny cząsteczki białka
Informatyka
  • domena – element adresu internetowego w systemie nazw domenowych (DNS)
  • domena generyczna - adres strony internetowej, który posiada w nazwie słowo, które można nazwać „słowem klucz” np. kawa.pl, czy muzyka.pl [Link]
  • domena – usługa sieciowa dla systemów Windows umożliwiająca scentralizowane zarządzanie kontami, uprawnieniami i zasobami

Zobacz też

edytuj