Domena kolizyjna

Domena kolizyjna – fragment sieci (segment sieci), w którym transmisja musi być realizowana przez urządzenie w sposób wykluczający prowadzenie w tym samym czasie transmisji przez inne urządzenia. Granicę tej domeny stanowią porty urządzeń typu most, przełącznik lub router.

Wszystkie urządzenia podłączone do magistral i/lub koncentratorów sieciowych tworzą jedną domenę kolizyjną, czyli rywalizują ze sobą o dostęp do medium transmisyjnego i współdzielą jedno pasmo przepustowości. W celu wykrywania kolizji podczas realizowania transmisji stosowane są różne protokoły detekcji, jak np. CSMA/CD w sieci Ethernet.

Zobacz teżEdytuj