Otwórz menu główne

Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach – prowadzone przez dominikanów organizacje (tzw. ruchy antykultowe), zajmujące się działalnością informacyjną oraz pomocową (pomoc psychologiczna) związaną z osobami poszkodowanymi udziałem w nowych ruchach religijnych.

Cele oraz działalnośćEdytuj

Celem ośrodków (według ich strony internetowej) jest informowanie o nowych ruchach religijnych i sektach – zarówno o ich wadach, jak i zaletach. Na swej stronie internetowej prowadzący ośrodki twierdzą, że nie zajmują się udzielaniem pomocy materialnej osobom poszkodowanym przez sekty i nowe ruchy religijne. Disclaimer serwisu zawiera następujący fragment: materiały informacyjne zamieszczone na internetowych stronach serwisu BadzWolny.eu, a odnoszące się do różnego typu zjawisk społecznych wyrażają zróżnicowane opinie, z którymi nie zawsze się utożsamiamy[potrzebny przypis].

Obecnie (czerwiec 2007) na stronie ośrodka dominikanie zamieścili artykuły dotyczące kilkudziesięciu nowych ruchów religijnych oraz związków wyznaniowych, często prezentujące krytykę jedynie z punktu widzenia katolicyzmu. Część z nich nie spełnia definicji sekty destrukcyjnej, ponadto są wśród nich także związki wyznaniowe legalnie działające na terenie Polski.

Ośrodki twierdzą, iż nie prowadzą czarnej listy sekt. Obecność wyznań nie mogących być w żaden sposób uznanymi za sekty na ich stronach internetowych i w publikacjach wynika według Ośrodków z faktu, że wyznania te są przedmiotem zainteresowania osób korzystających z materiałów Ośrodków, a ich prezentacja nie ma cech napiętnowania.

Krytyka i kontrowersjeEdytuj

Przedstawiciele nowych ruchów religijnych oraz obrońcy wolności religijnej oskarżają czasem dominikanów o pobudzanie uprzedzeń religijnych wobec przedstawicieli innych wyznań legalnie działających w Polsce. Określenia takie jak sekta lub psychomanipulacja mają być ich zdaniem jedynie sposobem walki z konkurencją dla wiary katolickiej. Nie negując istnienia sekt czy też ruchów rzeczywiście szkodliwych, podnoszą oni, iż samo umieszczenie informacji o legalnie działającym związku wyznaniowym w kontekście „sekty” i „psychomanipulacji” ma negatywny wpływ na ich wizerunek i postrzeganie społeczne, niezależnie od prezentowanej na ich temat treści.

Ponadto istnieje możliwość, że niektóre z akcji Ryszarda Nowaka są przypisywane ośrodkom (np. „Lato bez sekt”) ze względu na to, iż część kolportowanych przez niego materiałów jest rozprowadzana jako materiały z Ośrodków bądź sygnowana przez ośrodki, mimo że oficjalnie katolickie ośrodki antykultowe odcinają się od jego działalności[1]. Przyczyną nieporozumień jest ta sama nazwa akcji stosowana przez Nowaka, jak i DOIoNRRiS[potrzebny przypis]. Z drugiej strony[kto?] związanych z Kościołem katolickim jest zdania, że niektóre z tych grup faktycznie mają destruktywny wpływ na swoich wyznawców, a ośrodki pomagają ofiarom tego rodzaju kultów.

Ośrodki są także krytykowane przez niezależnych religioznawców. W opinii doktora Zbigniewa Paska z Pracowni Dokumentacji Wyznań Religijnych w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodki z definicji są niezdolne do obiektywizmu:

 
w kwestiach dotyczących tak delikatnej materii, jaką jest religia, nie powinni wyrokować i pouczać potencjalni konkurenci[2].

Krytyka ośrodków pochodzi też ze strony przedstawicieli wyznań powiązanych z hinduizmem i buddyzmem. Podnoszą oni, iż materiały publikowane na stronie Ośrodków zawierają pomówienia i nieprawdę na ich temat oraz prowokują nakierowaną na nich agresję. Materiały takie publikowane są przez ich członków głównie w zagranicznych serwisach[3]. We wspomnianym już artykule w „Przekroju” opinię taką wyraziła Agnieszka Nowak z ruchu Hare Kryszna.

PrzypisyEdytuj

  1. Por. oświadczenie dla mediów z 29.08.2006: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/V/VS/oswiadczenie_osr_29082006.html.
  2. Z wywiadu dla tygodnika „Przekrój”, sierpień 2006.
  3. Defending Religious Freedom in Poland, VNN Vaishnava News Network – Europe, 6 czerwca 1998 (ang.).

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj