Zbigniew Pasek

polski religioznawca

Zbigniew Pasek (ur. 23 lipca 1958 w Krakowie[1]) – polski religioznawca i kulturoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny AGH.

Zbigniew Pasek
Ilustracja
prof. Zbigniew Pasek
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 23 lipca 1958
Kraków
profesor nauk humanistycznych
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 1992
UJ
Habilitacja 2005
UJ
Profesura 2014
dziekan Wydziału Humanistycznego AGH (2008–2012), profesor zwyczajny AGH

ŻyciorysEdytuj

W 1982 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1985 studia religioznawcze na tej samej uczelni. W 1984 rozpoczął pracę w Instytucie Religioznawstwa UJ. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1992, na podstawie rozprawy Ruch zielonoświątkowy na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Związek Stanowczych Chrześcijan. Habilitację w zakresie religioznawstwa uzyskał 1 grudnia 2005. 19 grudnia 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[2].

Został nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2007 kieruje Pracownią Badań Współczesnych Form Duchowości na Wydziale Humanistycznym AGH. W latach 2008-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego AGH. W 2015 został prodziekanem tego Wydziału[3]. Objął stanowisko profesora zwyczajnego AGH[4].

W 2016 został wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020[5].

Zainteresowania naukowe i działalność społecznaEdytuj

Zajmuje się badaniami nad nową duchowością i jej przejawami w Polsce. Definiuje duchowość jako dążenie człowieka do transgresji, własnego wewnętrznego rozwoju i realizacji wartości. Opisuje przejawy duchowości, które dokonują się nie tylko w kontekście religijnym ale przede wszystkim poza religią. Zwłaszcza sferę alternatywnych kulturowo rozwiązań, które coraz szerzej są obecne w życiu współczesnej Polski.

Dokumentuje przejawy alternatywnych względem dominującej tradycji kulturowej postaw i zachowań. Interesuje się przede wszystkim językiem nowych ruchów religijnych (geneza, specyfika, cechy wyróżniające) oraz nurtem ewangelikalnego protestantyzmu.

Autor ekspertyz związanych z tematyką nowych ruchów religijnych i naruszeń swobód przekonaniowych w Polsce.

PublikacjeEdytuj

Prace autorskie:

 • Ruch Zielonoświątkowy: Próba monografii. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 1992. ISBN 978-83-85527-04-6.
 • Związek Stanowczych Chrześcijan. Studium historii idei religijnych (1993)
 • Wyznania wiary protestantyzmu, Kraków (1995)
 • Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowości chrześcijańskiej (1999)
 • Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce, [w:] Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, pod. red. T.J. Zieliński, Warszawa - Katowice: Credo, 2004, s. 13-49.
 • Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu (2005)
 • Kościoły i wspólnoty religijne Wisły (współautorstwo: R. Czyż) (2008)
 • Nowa duchowość. Konteksty kulturowe (2013)
 • Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, (współautor: K. Skowronek), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 219
 • Kultura religijna protestantyzmu. Kraków: Wydawnictwo Libron, 2014, s. 267-268. ISBN 978-83-64275-90-6.[6]

Redaktor prac zbiorowych:

 • Bogowie, demony, herosi. Leksykon. Kraków: Wydawnictwo Znak (1996)
 • Miejsca Święte. Leksykon. Kraków: Wydawnictwo Znak (1997)
 • Doskonałość - zbawienie - rodzina. Studia o protestantyzmie (2005)
 • Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce Kraków (2005)
 • Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, (współredakcja: K. Leszczyńska), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS (2008)
 • Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, vol. 4, (współredakcja: K. Leszczyńska) (2008)
 • Protestancka kultura słowa, Kraków (2009)
 • Słownik religii, (współredakcja: E. Przybył-Sadowska), Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010, s. 496
 • Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, (współredakcja: red. B. Bednarczyk, P. Stawiński), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, s. 334
 • Pozareligjne wymiary duchowości, (współredakcja: K. Skowronek, R. Tyrała), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, ss. 226
 • Poza kulturą nie ma zbawienia, (współredakcja: J. Dębicki, K. Skowronek), Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, ss. 311[6]
 • „Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu, Wydawnictwo Libron, Kraków 2017, ss. 234 ​ISBN 978-83-65705-58-7

PrzypisyEdytuj

 1. Katalog Biblioteki Jagiellońskiej.
 2. Prof. Zbigniew Pasek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-01-08].
 3. O nas. agh.edu.pl. [dostęp 2016-07-19].
 4. Zbigniew Pasek, prof. zw. dr hab.. agh.edu.pl. [dostęp 2016-09-21].
 5. Wyniki wyborów, ck.gov.pl, 21 listopada 2016 [dostęp 2016-11-24].
 6. a b Publikacje (pol.). [dostęp 2015-01-08].

Linki zewnętrzneEdytuj