Dorota Dukwicz – polska historyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, badacz dziejów politycznych XVIII wieku, redaktor Kwartalnika Historycznego, pracuje w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN[1].

Życiorys edytuj

Absolwentka VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Ukończyła studia historyczne w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczęszczała na seminarium prof. Zofii Zielińskiej, pod kierunkiem której napisała pracę magisterską.

Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Historii PAN, gdzie obroniła doktorat przygotowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Kriegseisena.

Zatrudniona (od 2007) w Instytucie Historii PAN.

Wybrane publikacje edytuj

Monografie i edycje źródłowe edytuj

 • Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771, Warszawa 2022, Wydawnictwo IH PAN[2]
 • Rosja wobec Sejmu Rozbiorowego Warszawskiego (1772-1775), Warszawa 2015, Wydawnictwo IH PAN[3]
 • [wspólnie z E. Zielińską] Entretiens du roi Stanislas Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), Warszawa 2017, Wydawnictwo IH PAN[4]

Artykuły edytuj

 • Publication of Prussian Diplomatic Materials in the Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva as a Tool of the Politics of History of the Russian Empire: Remarks on the Completeness of the Edition, „Kwartalnik Historyczny”, vol. CXXVII, no. 4/2020 English-Language Edition, 2020[5]
 • „l’humanité [...] m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne” - czyli o kulisach ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Historyczny” 109, 2018, 1[6]
 • Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru, w: „My i oni”. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa 2016, Wydawnictwo IH PAN[7]
 • Warsztat badacza wieku XVIII w „Historyce” Władysława Konopczyńskiego, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014, wyd. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego[8]
 • Sekretne wydatki rosyjskiej ambasady w Warszawie w latach 1772-1790, w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, Wydawnictwo DiG[9]

Przypisy edytuj

 1. Dorota Dukwicz. ihpan.edu.pl. [dostęp 2024-03-17].
 2. Dorota Dukwicz, Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771 [Towards the first partition. Russia and Prussia versus the Polish-Lithuanian Commonwealth in the years 1768–1771] [online], 2022 [dostęp 2023-11-18].
 3. Dorota Dukwicz, Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775) [online], 2015 [dostęp 2023-11-18].
 4. Dorota Dukwicz, Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773-1775) [online], 2017 [dostęp 2023-11-18].
 5. Dorota Dukwicz, Publication of Prussian Diplomatic Materials in the Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva as a Tool of the Politics of History of the Russian Empire: Remarks on the Completeness of the Edition, „Kwartalnik Historyczny”, 127 (4), 2020, s. 47, ISSN 0023-5903 [dostęp 2023-11-18].
 6. Dorota Dukwicz, „l’humanité [...] m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne", czyli o kulisach ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej [on the inside story of the founding of the Commission of National Education] [online], 2018 [dostęp 2023-11-18].
 7. Dorota Dukwicz, Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru., „in: „My i oni”. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa 2016, pp. 355-377” [dostęp 2023-11-18].
 8. Dorota Dukwicz, Warsztat badacza wieku XVIII w „Historyce” Władysława Konopczyńskiego, „in: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, ed. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa”, 2014 [dostęp 2023-11-18].
 9. Dorota Dukwicz, Sekretne wydatki rosyjskiej ambasady w Warszawie w latach 1772-1790, „in: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych, eds. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, pp. 449-465.” [dostęp 2023-11-18].