Dostęp telekomunikacyjny

Dostęp telekomunikacyjny – termin prawniczy przyjęty w Prawie telekomunikacyjnym.

Oznacza on korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych, a polegające w szczególności na[1]:

  • dostępie do elementów sieci i udogodnień towarzyszących, także poprzez podłączenie urządzeń za pomocą środków stacjonarnych lub niestacjonarnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej pętli abonenckiej,
  • dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagających eksploatację,
  • dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne funkcje,
  • dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu,
  • dostępie do systemów dostępu warunkowego,
  • dostępie do usług sieci wirtualnych,
  • dostępie do systemów informacyjnych lub baz danych na potrzeby przygotowywania i składania zamówień, świadczenia usług, konserwacji, usuwania awarii, reklamacji oraz fakturowania.

Stosowanie pojęcia dostępu telekomunikacyjnego jest zgodne z dyrektywami Wspólnot Europejskich i ma na celu stworzenie warunków do konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych[2][3].

Pojęcie to jest podstawą do działań regulacyjnych na rynku usług telekomunikacyjnych, podejmowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Rezultatem tych działań są oferty ramowe:

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj