System dostępu warunkowego

system uwierzytelniający lub rozwiązania, które powodują, że dostęp do chronionych usług nadawania radiowego lub telewizyjnego jest uwarunkowany posiadaniem indywidualnego zezwolenia

System warunkowego dostępu (z ang. conditional access system – CAS) – system uwierzytelniający lub rozwiązania, które powodują, że dostęp do chronionych usług nadawania radiowego lub telewizyjnego w formie zrozumiałej jest uwarunkowany posiadaniem abonamentu lub innego, uprzednio uzyskanego indywidualnego zezwolenia[1].

Elementy systemu dostępu warunkowego

Sygnał jest szyfrowany (kodowany) i niedostępny dla nieuprawnionych osób. Aby abonent mógł odebrać i odkodować sygnał, wymagany jest set-top box zawierający moduł warunkowego dostępu.

Systemy warunkowego dostępu

edytuj

Analogowe (praktycznie już niestosowane):

Cyfrowe:

Przypisy

edytuj
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (CELEX: 32018L1972).