Dowódca plutonu

Dowódca plutonu – żołnierz (zwykle oficer lub starszy podoficer) stojący na czele plutonu. Ma prawo wydawania rozkazów swoim podwładnym, kieruje przebiegiem ich służby, jest odpowiedzialny za wykonanie przez nich czynności służbowych, ma uprawnienia służbowe i dyscyplinarne umożliwiające sprawowanie jednoosobowego dowodzenia. Jest organizatorem działań bojowych podległych drużyn, załóg, obsług lub pojedynczych żołnierzy oraz dowodzi nimi w czasie walki.

Dowódca plutonu to również stanowisko etatowe w armii. Ukończenie szkoły oficerskiej równoważne jest zdobyciu kwalifikacji dowódcy plutonu.

Zobacz teżEdytuj