Dymitr (książę tatarski)

Dymitr (łac. Demetrius Princeps Tartarorum) (XIV w.) – książę tatarski panujący nad ziemią pomiędzy górnym biegiem rzek Prutu i Dniestru, aż do wybrzeża Morza Czarnego[1].

Jest wspomniany w Kronice litewsko-ruskiej jako jeden z trzech tatarskich braci, dowódców w Bitwie nad Sinymi Wodami w 1362 lub 1363 roku[2]. Został też wymieniony w przywileju królewskim, wydanym 22 czerwca 1368 przez Ludwika Węgierskiego jako "Pan Demetriusz, książę Tatarów" (Dominus Demetriusz princeps Tartarorum)[3].

BibliografiaEdytuj

  • Stefan Maria Kuczyński, Sine Wody [w:] Księga pamiątkowa w 25-lecie pracy naukowej Oskara Haleckiego, Warszawa 1935, s. 81-141 (przedruk [w:] Stefan Maria Kuczyński, Studia z dziejów Europy Wschodniej X-XVIII w., Warszawa 1965, s. 135-180).
  • Virgil Ciocîltan, The Mongols and the Black Sea Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, translated by Samuel Willcocks, Leiden: Brill 2012, ​ISBN 978-90-04-22666-1
  • Laurenţiu Rădvan, At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, Leiden: Brill 2010, ​ISBN 978-90-04-18010-9​.

PrzypisyEdytuj

  1. Laurenţiu Rădvan, At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, Leiden: Brill 2010, s. 325.
  2. Stefan Maria Kuczyński, Sine Wody [w:] Księga pamiątkowa w 25-lecie pracy naukowej Oskara Haleckiego, Warszawa 1935, s. 125.
  3. Virgil Ciocîltan, The Mongols and the Black Sea Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, translated by Samuel Willcocks, Leiden: Brill 2012, s. 279.