Dyrektywa (wojsko)

Dyrektywa

  1. informacja wojskowa określająca zasady działania lub nakazująca wykonanie określonego działania.
  2. plan opracowany w celu realizacji po zarządzeniu lub w określonej sytuacji.
  3. w szerszym pojęciu, dowolne polecenie, które zapoczątkowuje lub zarządza działanie, typ zachowania lub procedurę.

dyrektywa planistyczna (ang. planning directive) - dokument wydany przez dowódcę zespołu sił lądowania po otrzymaniu dyrektywy inicjującej, którego celem jest zapewnienie koordynacji, terminowości i jakości procesu planistycznego oraz sporządzenie wzajemnie od siebie zależnych planów wypracowywanych przez poszczególne dowództwa wydzielające siły do zespołu.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 95. ISBN 83-11-06229-3.